Onze visie over vormselcatechese...

De vormselbegeleiding van De Pinte sluit zich aan bij de "Catechese van de weg" , een pastorale pedagogie  van Luc Aerens. De manier waarop we de kandidaat-vormelingen zullen begeleiden steunt op een aantal  overgangselementen :

1. Van een catechese voor kinderen naar een catechese voor allen.
Daarmee willen we aangeven dat de catechese zich niet alleen richt tot de kinderen, maar tot iedereen.
Concreet zullen we vooral proberen de ouders, familie en parochie te betrekken bij de begeleiding van de kinderen.

2. Van een catechese per leeftijdsgroep naar een intergenerationele catechese.
We willen vermijden dat de catechese zich louter richt tot één leeftijdsgroep.  Concreet willen ook openstaan voor aanvragen die niet standaard zijn, bv iemand die op een latere leeftijd wil gedoopt worden of het vormsel wil ontvangen.  Een jongere van 15 jaar mag bv. niet ervaren dat hij té laat is om gedoopt of gevormd te worden.   Ook willen we het gezin van de kandidaat-vormelingen betrekken bij de activiteiten en vieringen.  We staan open voor alle generaties rond onze jongeren.

3. Van een sacramentencatechese naar een catechese als een permanent op weg gaan.
De meeste christenen denken dat catechese dient om zich voor te bereiden op een sacrament ( de eerste communie, het vormsel ... ).  Gezien we catechese als een basisopdracht van de Kerk zien, is ze ook niet enkel verbonden aan het ontvangen van sacramenten of aan de voorbereiding ervan.  We willen permanent op weg gaan met de jongeren en de gemeenschap die hen omringen.  Concreet zullen we dus onze activiteiten steeds ruim meedelen aan de gemeenschap, zodat iedereen er zich kan bij aansluiten.

4. Van een catechese door uitleg naar een catechese door deelname.
We willen de jongeren niet louter informatie geven over de geloofszaken, maar hen ook de sacramenten laten ervaren.  In onze parochie voorzien we reeds heel wat activiteiten die dit ondersteunen.  Zo zijn er bijvoorbeeld "engagementen" die de jongeren kunnen nemen om dienstbaar te zijn voor hun medemens. Die activiteiten hebben tot doel de jongeren blijvend uit te nodigen, ook na de toediening van het vormsel, om zich dienstbaar op te stellen.  Ze kunnen aldus blijven getuigen nadat ze het sacrament va het vormsel ontvingen.

5. Van een catechese waarbij enkel catechisten verantwoordelijk zijn, naar een catechese toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van de gemeenschap.
In De Pinte zijn onze catechisten voortaan "begeleiders" van de jongeren.  Daaarmee geven we aan dat we alle deuren open zetten naar de ouders, familieleden en de parochie om mee op weg te gaan met onze jongeren.  De catechese is immers een verantwoordelijkheid van de hele christelijke gemeenschap.

6. Van een verplichte catechese naar een permanent vrijwillige catechese.
Al onze samenkomsten, vieringen en activiteiten zijn een uitnodiging om actief deel te nemen.  We zullen de jongeren en hun gezin uitnodigen, maar de deelname is steeds vrijwillig. 
Om de kinderen tijdens activiteiten te kunnen verzekeren tegen ongeval, werken we met een vaste inschrijving. Maar het is belangrijk dat iedereen steeds vrijwillig kan deelnemen. 

Geloven is steeds een "uitnodiging.".. 
Een sacrament als het vormsel is steeds een "cadeau" die men kan krijgen voor het leven...

Ons team van begeleiders zal met geloofsovertuiging en enthousiasme steeds uitnodigen deel te nemen om mee op weg te gaan, om mee te bouwen aan het kennen, vieren en beleven van ons geloof...

Van harte welkom !